Nuoriso-osasto

Naantalin VPK:hon perustettiin vuonna 1951 Poikaosasto, minkä tavoitteena oli kasvattaa nuorista pojista tulevaisuuden palosotilaita ja kunnon kansalaisia. Nyt melkein 60-vuotta myöhemmin on Poika osastosta kehittynyt aktiivinen ja toimiva Nuoriso-osasto, minne ovat tervetulleita kaikki yli 8-vuotiaat pojat ja tytöt.  Vaikka alkuajoista onkin jo kulunut vuosia osaston tavoitteena on kokotoiminnan ajan ollut tukea nuorten kasvua ja kehitystä, opettaa toimimaan arkielämän yllättävissä tilanteissa, kasvattaa nuoria palokunta-aatteeseen ja opettaa sammutusmiehen perustietoja –ja taitoja, joka mahdollistaa palokuntanuoren siirtymisen hälytysosastoon ja siten tosi toimiin. Vuosien ajan Nuoriso-osasto on kehittynyt jatkuvasti ja viimeisimpänä uudistuksen osasto on ikärakenteesta johtuen jaettu kahteen ryhmään Varhaisnuoriin (7-10-vuotiaat) ja Nuoriin (11-16-vuotiaat).  Nuoriso-osaston toiminta on täysin maksutonta, erillisiä leirejä tai muita tapahtumia huomioonottamatta.

Varhaisnuoret

Varhaisnuoriin kuuluvat palokuntamme nuorimmat jäsenet ja mukaan toimintaan voi tulla kaikki 7-vuotta täyttäneet lapset. Varhaisnuorten koulutuksessa pääpainopisteenä on kansalaistaitojen, kuten alkusammutuksen, ensiavun ja kodin(palo)turvallisuusasioiden opettaminen. Lisäksi toiminnan mielekkyyttä lisäämään ja mahdolliseen hälytysosastoon siirtymisen tueksi opetetaan varhaisnuorillekin heille soveltuvalla tavalla palokuntalaisen perustietoja ja taitoja. Varhaisnuorten kouluttajina toimivat henkilöt käyttävät toiminnassaan tukena saamaansa kouluttajakoulutusta ja käytännössä varhaisnuorille sopiviksi osoittautuneita opetusmetodeja leikkiä ja pelejä unohtamatta.

“Vanhemmat” nuoret

Nuoriin voi liittyä joko suoraan kaikki 11-16-vuotiaat nuoret tai siirtyä varhaisnuorista tultuaan oikeaan ikään. Nuorille pyritään opettamaan mielekkäästi samoja arkielämän asioita, kuin varhaisnuorillekin ja sen lisäksi syventämään nuorten tietämystä sammutusmiesten perustiedoista ja taidoista. Nuorissa, kun  henkilö on näyttänyt hallitsevansa omalta ikätasoltaan vaadittavat asiat, voi hän halutessaan nuoriso-osastonjohtajan ehdottamana siirtyä 16-vuotta täytettyään hälytysosastoon tai mahdollisesti apukouluttajan tehtäviin osaston sisällä.

Harjoitukset ja koulutus

Nuoriso-osasto kokoontuu viikkoharjoituksiin joka Torstai (kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta) kello 18.00-20.00 Naantalin VPK:n paloasemalle Luolalaan osoitteeseen Lisenssikatu 11. Viikkoharjoitukset voivat poikkeustapauksissa kestää hieman pidempään tai alkaa aikaisemmin, mutta niistä ilmoitetaan huoltajille etukäteen. Viikkoharjoitusten koulutussuunnitelma on alla. Viikkoharjoituksia varten pyritään jokaiselle osastonjäsenelle antamaan suojavarustus, jottei omat vaatteet likaantuisi tai rikkoontuisi.
Nuorten oppimisen tueksi ja harrastuksen mielekkyyttä lisäämään järjestetään liitonleiri joka kesä, missä palokuntanuori voi suorittaa valtakunnallisen koulutusohjelman mukaisia kursseja. Kursseista saat lisätietoa osoitteesta:  http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntanuoret

Kausiohjelma syksy 2019

!!HUOM!!
Varhaisnuorten harjoitusten kesto muuttuu syyskaudelle 2019. Harjoitusten kesto on normaalisi 18-19 (pl. ensimmäinen ja viimeinen harjoituskerta). Muista muutoksista ilmoitetaan etukäteen. Vanhempien nuorten harjoitukset normaalisti 18-20.

Päivämäärä Vanhemmat nuoret Varhaisnuoret
22.8 Kauden aloitus (kaikki klo 20 asti)
29.8 Kalustontuntemus Varusteet
5.9 Etsintä Etsintä
12.9 Liikunta Liikunta
19.9 Selvitykset Kalustontuntemus
26.9 Savusukellus Selvitykset
3.10 Virve Liikenneturvallisuus
10.10 Alkusammutus Alkusammutus
17.10 – SYYSLOMA –
24.10 Tilanneharjoitus Sankoruisku
31.10 Peli-ilta Peli-ilta
7.11 Ensiapu Ensiapu
14.11 Vierailukäynti Vierailukäynti (klo 20 asti)
21.11 Pintapelastus Solmut
28.11 Solmut Kalustotuntemus
5.12 Rivistöliikkeet Rivistöliikkeet
12.12 Kauden lopetus (kaikki klo 20 asti)

Muutokset mahdollisia.

Yöharjoitus 2019 Kutsu

Annan mielelläni lisätietoja:
Teemu Myrskykari
Nuoriso-osaston johtaja
040-0215957
teemu.myrskykari(ät)naantalinvpk.fi