Nuoriso-osasto

Naantalin VPK:hon perustettiin vuonna 1951 Poikaosasto, minkä tavoitteena oli kasvattaa nuorista pojista tulevaisuuden palosotilaita ja kunnon kansalaisia. Nyt melkein 60-vuotta myöhemmin on Poika osastosta kehittynyt aktiivinen ja toimiva Nuoriso-osasto, minne ovat tervetulleita kaikki yli 8-vuotiaat pojat ja tytöt.  Vaikka alkuajoista onkin jo kulunut vuosia, on osaston tavoitteena koko toiminnan ajan ollut tukea nuorten kasvua ja kehitystä, opettaa toimimaan arkielämän yllättävissä tilanteissa, kasvattaa nuoria palokunta-aatteeseen ja opettaa sammutusmiehen perustietoja –ja taitoja, joka mahdollistaa palokuntanuoren siirtymisen hälytysosastoon ja siten tosi toimiin. Vuosien ajan Nuoriso-osasto on kehittynyt jatkuvasti ja viimeisimpänä uudistuksen osasto on ikärakenteesta johtuen jaettu kahteen ryhmään Varhaisnuoriin (7-10-vuotiaat) ja Nuoriin (11-16-vuotiaat).  Nuoriso-osaston toiminta on täysin maksutonta, erillisiä leirejä tai muita tapahtumia huomioonottamatta.

Varhaisnuoret

Varhaisnuoriin kuuluvat palokuntamme nuorimmat jäsenet ja mukaan toimintaan voi tulla kaikki 7-vuotta täyttäneet lapset. Varhaisnuorten koulutuksessa pääpainopisteenä on kansalaistaitojen, kuten alkusammutuksen, ensiavun ja kodin(palo)turvallisuusasioiden opettaminen. Lisäksi toiminnan mielekkyyttä lisäämään ja mahdolliseen hälytysosastoon siirtymisen tueksi opetetaan varhaisnuorillekin heille soveltuvalla tavalla palokuntalaisen perustietoja ja taitoja. Varhaisnuorten kouluttajina toimivat henkilöt käyttävät toiminnassaan tukena saamaansa kouluttajakoulutusta ja käytännössä varhaisnuorille sopiviksi osoittautuneita opetusmetodeja leikkiä ja pelejä unohtamatta.

“Vanhemmat” nuoret

Nuoriin voi liittyä joko suoraan kaikki 11-16-vuotiaat nuoret tai siirtyä varhaisnuorista tultuaan oikeaan ikään. Nuorille pyritään opettamaan mielekkäästi samoja arkielämän asioita, kuin varhaisnuorillekin ja sen lisäksi syventämään nuorten tietämystä sammutusmiesten perustiedoista ja taidoista. Nuorissa, kun  henkilö on näyttänyt hallitsevansa omalta ikätasoltaan vaadittavat asiat, voi hän halutessaan nuoriso-osastonjohtajan ehdottamana siirtyä 16-vuotta täytettyään hälytysosastoon tai mahdollisesti apukouluttajan tehtäviin osaston sisällä.

Harjoitukset ja koulutus

Nuoriso-osasto kokoontuu viikkoharjoituksiin joka torstai (kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta) kello 18.00-20.00 Naantalin VPK:n paloasemalle Luolalaan osoitteeseen Lisenssikatu 11. Viikkoharjoitukset voivat poikkeustapauksissa kestää hieman pidempään tai alkaa aikaisemmin, mutta niistä ilmoitetaan huoltajille etukäteen. Viikkoharjoitusten koulutussuunnitelma on alla. Viikkoharjoituksia varten pyritään jokaiselle osastonjäsenelle antamaan suojavarustus, jottei omat vaatteet likaantuisi tai rikkoontuisi.

Nuorten oppimisen tueksi ja harrastuksen mielekkyyttä lisäämään järjestetään liitonleiri joka kesä, missä palokuntanuori voi suorittaa valtakunnallisen koulutusohjelman mukaisia kursseja. Kursseista saat lisätietoa osoitteesta: http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntanuoret

Kausiohjelma syksy 2020

Harjoitukset alkavat nimenhuudolla klo 18:00. Harjoitukset päättyvät vanhemmilla nuorilla klo 20:00 ja varhaisnuorilla klo 19:00.

Päivämäärä Vanhemmat nuoret Varhaisnuoret
27.8 Kauden aloitus
3.9 Kalustontuntemus Varusteet
10.9 Yksikön ensitoimenpiteet Letkurata
17.9 Ensiapu Hätäensiapu
24.9 Moottoriruisku Lisävesiselvitykset
1.10 Viestiliikenne Viestiliikenne
8.10 Eläimen pelastaminen Eläimen pelastaminen
15.10 SYYSLOMA
22.10 Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuus
29.10 Tilanneharjoitus Tilanneharjoitus
5.11 Peli-ilta Peli-ilta
12.11 Kattotyöskentely Solmut
19.11 Vierailukäynti Vierailukäynti
26.11 Vesipelastus Vesipelastus
3.12 Savusukellus Savusukellus
10.12 Kauden lopetus

Muutokset mahdollisia.

Annan mielelläni lisätietoja:

Janne Virolainen
GSM 045-8037624
janne.virolainen(ät)naantalinvpk.fi