Jehu Harjoitus

/47
0

Jehu harjoitus 1

Aineisto:

Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -julkaisu (pdf) >>

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje >> (Luvut 3, 5 ja 6)

Pelastusopiston Koulutusmateriaalit-verkkosivu >>,  jossa:

 • 26 videolinkki√§ otsikolla "Oheisilla videoilla esitell√§√§n uudet selvitysmallit" (tulossa)
 • 9 PETS-kalvosarjaa (kalvoja ja pdf)¬†otsikolla "Materiaalia pelastuslaitosten ty√∂paikkakoulutuksiin"

Pelastustoimen VIRVE -viestiohje >>

 • Luvut 4, 5, 7 (7.1 ja 7.2) sek√§ luku 9

1 / 47

Pelastusryhmän perustehtävät sammutustehtävässä ovat seuraavat:

2 / 47

Pelastustoimintaan kuuluu pelastuslain 32 §:n mukaan ainakin seuraavat 4 toimintaa:

(valitse oikeat vaihtoehdot)

3 / 47

CAFS (CompressedAir Foam System) sammutteessa on vaahdotetta _______ %

4 / 47

Hätäkeskukset päivystävät seuraavia, hätäkeskusalueen pelastuslaitosten yhteysryhmiä
ja yhteistoimintaan tarkoitettuja puheryhmiä:

5 / 47

Pelastusyhtymä koostuu

6 / 47

Sammutussuihkut ja vesivirrat rakennuspaloissa

 1. Järeä suihkuputki ________ l/min
 2. Suihkuputki C-liittimellä ________ l/min
 3. Vesitykki ________ l/min
 4.  Pistosuihkuputki ________ l/min

7 / 47

A- ja B kiireellisyysluokan tehtäviin hälytettäviä pelastustoiminnan muodostelmia ovat:

(valitse oikeat vaihtoehdot)

8 / 47

Pelastusryhmä koostuu

9 / 47

Tilanteeseen osallistuvat resurssit
ilmoittautuvat pelastustoimen johtajalle
PE _______¬† ‚Äďryhm√§ss√§.

10 / 47

Tehokas pelastustoiminta katsotaan alkavaksi tulipaloissa, kun

11 / 47

Alkusammutustiedustelu. Vahvuudella 1+5 alkusammutustiedustelussa on:

12 / 47

Ensitoimenpiteisiin kuluvalla ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu _________________  ja sellaiseen ensimmäiseen _________________  , joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen.

13 / 47

Jos radioyhteytt√§ ei synny tai kuuluvuus on huono, niin V√ĄLT√Ą

14 / 47

Riskiruutu muodostuu

15 / 47

Pelastusryhmän tulee kyetä ensitoimenpiteinä heti palopaikalle saavuttuaan seuraavaan:

 • Ihmisten pelastamiseksi, ymp√§rist√∂n suojaamiseksi, palon rajoittamiseksi tai sammuttamiseksi ____________________ tai muilla t√§ydent√§vill√§ sammutusmenetelmill√§ on kyett√§v√§ turvaamaan tilanne.

16 / 47

Rakennusten paloluokat.

Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Kantavien ja paloa osastoivien rakenteiden palonkestovaatimukset ovat vähintään ____________.

17 / 47

Pelastusjoukkue koostuu:

18 / 47

Jauhesammutin vai vaahtosammutin?

________________ käytetään palon ollessa täyden palon vaiheessa tai silloin jos kohteesta muodostuu paljon savua ja palavaan materiaaliin ja pintoihin ei päästä käsiksi.

19 / 47

Cobran vesivirtaama on noin 60 -70 litraa minuutissa käyttöpaine noin ______ bar.

20 / 47

Korkeapainesammutuslaitteet ovat korkeapainejärjestelmiä, joiden sammute on vesi. Korkeapainelaitteiden sammutusteho perustuu veden pieneen pisarakokoon (___________) ja pisaroiden suureen yhteenlaskettuun pinta-alaan (eli jäähdytystehoon), jäähdytykseen ja tukahdutukseen.

21 / 47

Radioliikenteen kultaiset säännöt:

 • harkitse mit√§ aiot sanoa
 • kuuntele / seuraa muodostuuko yhteys
 • muista tangentin oikea k√§ytt√∂ (tangentti pohjaan, vihre√§ valo + merkki√§√§ni, puhu sitten vasta)
 • √§l√§ huuda, puhu normaalilla √§√§nell√§si ja noin 5 ‚Äď 10 sentin et√§isyydell√§ mikrofonista
 • ___________________________
 • kuuntele aina vastapuolen l√§hetys loppuun
 • ___________________________
 • seuraa liikennett√§, pysy tilanteen tasalla ja oikeassa ryhm√§ss√§
 • lopeta yhteys selv√§sti
 • noudata liikennekuria

22 / 47

Johtamisprosessi. Valitse oikea vaihtoehto

Question Image

23 / 47

Heittosammutin
Kertakäyttöinen sammutin, jonka toiminta perustuu hienojakoisten alkali- ja alkalimetallihiukkasten muodostumiseen aerosolin muodostavan aineen palamisen yhteydessä. Aerosoli sisältää 70 % kaasua ja 30 % kiinteitä kaliumhiukkasia. Sammutusvaikutus on ______________.

24 / 47

Korkeapainesammutuslaitteiksi katsotaan ne laitteet, jotka tuottavat yli 20 baarin paineen. Tyypillisesti paine on kuitenkin luokkaa ___________ bar.

25 / 47

UHPS (Ultra High Pressure System) on korkeapainejärjestelmä, joka muodostaa sammutteen veden ja vaahdotteen kanssa. Sammutteen sekaan voidaan lisätä vaahdotetta _________ % välillä.

26 / 47

Vaahtokalustoselvitys (1+3). ________ liittää välisekoittimen työjohtoon ja laittaa välisekoittimen imuletkun vaahtonesteastiaan sekä valvoo vaahtonesteen jatkuvaa syöttöä. Tarvittaessa _______ säätää vaahtoliuoksen seossuhdetta.välisekoittimesta.

27 / 47

Korkeapainesammutuslaitteiden k√§ytt√∂paine on 60 ‚Äď 300 bar, veden virtaaman ollessa ___________ litraa minuutissa ja jopa _____ litraa/minuutissa.

28 / 47

Pelastusajoneuvossa on syytä olla riittävän suuret ja tehokkaat alkusammuttimet ammattilaiskäyttöön, vähintään:

29 / 47

Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä:

(valitse oikeat vastaukset)

30 / 47

Pelastustoimen johtamisessa voidaan soveltaen käyttää seuraavia periaatteita (Pelastusopisto, Johtamisen tiimi):

31 / 47

Nimeä huoneistopalon vaiheet:

 1. Alkupalo
 2. ___________________
 3. hiipuva palo
Question Image

32 / 47

Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa

33 / 47

Pienpisara- ja epäsuorassa sammutuksessa optimaaliseksi pisarakooksi on arvioitu n.
_____ .

34 / 47

Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien ja paloa osastoivien rakenteiden palonkestovaatimukset ovat yleensä ___________ .

35 / 47

Pelastusryhmän perustyönjako vahvuudella 1+3 ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä pelastusryhmän johtajan tehtävänä on tiedustelu ja ryhmän toiminnan johtaminen sekä toiminta suojaparissa. Tarvittaessa hän osallistuu __________________.

36 / 47

Avunsaantiaikaa mitataan

37 / 47

Tilapäisesti pelastustoimintaa johtava henkilö voi ______________________ , ______________________ sekä ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön pelastamiseksi ja suojaamiseksi sekä onnettomuudesta aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi ja onnettomuuden seurauksien lieventämiseksi.

38 / 47

Avunsaantiaika alkaa siitä, kun

39 / 47

Pisarakoolla on suuri merkitys jäähdytysvaikutukseen. Esimerkiksi keskimääräisen pisaran koon ollessa luokkaa 0,4 mm (sumusuihkussa
käytettävää pisarakokoa) yhdestä litrasta vettä syntyy pisaroita, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin _____ m2. Keskimääräisen pisaran koon
ollessa luokkaa 0,08 (mikropisaran koko) yhdestä litrasta vettä syntyy pisaroita, joiden yhteen laskettu pinta-ala on noin 75 m2.

40 / 47

1 litra vett√§ (=1 kg) tuottaa 100¬į C asteista vesih√∂yry√§ _______ litraa

41 / 47

Alkuselvityksiä ovat:

42 / 47

Pelastustoiminnan johtajan toiminnan yleiset tavoitteet ovat:
1.  ______________________________________________
2. käytettävissä olevien voimavarojen tarkoituksenmukainen jakaminen
3. eri toimialojen, organisaatioiden ja yksiköiden yhteistoiminnan järjestely
4. johtamisjärjestelmän selkeä ja yksinkertainen toimeenpano
5. ______________________________________________

43 / 47

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä, kun

44 / 47

Kodinkonepaloista eniten paloja aiheuttaa ___________ n. 700kpl/v, näissä tapauksissa palon syy on ollut
ihmisen toiminta.

45 / 47

Lentotähystystoiminnassa mahdollisesta tulipalosta ilmoitetaan hätäkeskukseen __________-puheryhmässä

46 / 47

Jauhesammutin vai vaahtosammutin?

_________________ käytetään, kun palaviin pintoihin ja palokohteeseen päästään suoraan käsiksi.

47 / 47

Yli __________ rakennuksiin ja 3 - __________ puukerrostaloihin on määräysten mukaan asennettu selvitysten helpottamiseksi porrashuoneisiin kiinteät sammutusvesiputkistot eli ns. kuiva- tai märkänousujohdot. Nousuputkivaatimuksissa on lisäksi pelastuslaitoskohtaisia alueellisia ohjeistuksia